About Us

Produk penjagaan kulit kami dibuat dari herba terbaik dari serata dunia sebelum dihasilkan di kilang GMP di Malaysia di mana terdapat prosedur operasi standard dan menjalani pengauditan KKM.

herba nuz
kilang GMP

Brand Story

NUZ diilhamkan oleh metamorfosis rama-rama – dari ulat yang berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi rama-rama. Dengan produk NUZ,anda boleh mendapat hasil yang diinginkan. 

nuz brand-story

As seen in: